Ny lagstiftning för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 träder nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för patienterna.

KRAV PÅ BEHANDLARE 

Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

BETÄNKE TID 

Verksamheterna är skyldiga att informera den som ska genomgå behandlingar och ingrepp om betänketid och samtycke, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

PATIENTSÄKERHET

Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen

DU SOM ÄR KUND HOS BEYOND CLINIC

För injektionsbehandlingar gäller att du efter att du gett ditt samtycke kan du komma och göra samma typ av behandling inom 6-månader utan ny betänketid.

Du behöver genomföra en konsultation och invänta betänketiden innan vi får lov att hjälpa dig med en ny typ av behandling. (Innebär att konsultation och operation/behandling inte kan genomföras samma dag).

audrey-fretz-KYUiTYOaE9M-unsplash_edited.jpg